Praktijk Klijn

   Voor de grote stap vooruitPraktijk Klijn biedt hulp aan mensen met lichte tot matige psychische klachten. Daarbij wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Dit betekent dat we de mens als eenheid zien waarbij hoofd en lichaam samenwerken. De behandelingen worden vormgegeven vanuit de visie van positieve gezondheid. We kijken naar wat voor u belangrijk is.

Bij Praktijk Klijn is geen diagnose of doorverwijzing niet nodig. 

Intake
De eerste afspraak staat in het teken van kennismaken. Om tot een goede resultaten te komen vinden we het belangrijk dat er sprake is van vertrouwen. In het eerste gesprek gaan we dit onderzoeken.

Daarnaast wordt uw klacht in kaart gebracht maar ook de invloed die deze heeft op uw leven en welke veranderingen u graag ziet, wat zijn uw doelen. Hiervoor is meer informatie nodig over u als mens, uw persoonlijkheid, wat vindt u belangrijk in het leven. 

Behandelfase
Bij Praktijk Klijn werken we met verschillende behandelmogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan cognitieve gedragstherapie, acceptance en commitment therapie, EMDR, hypnotherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast wordt er ook veel gebruik gemaakt van psyhco-eudcatie omdat we het belangrijk vinden dat u de stappen die u maakt kan integreren in de rest van uw leven. 

Om tot goede resultaten te komen is uw inzet hard nodig. Tussen de gesprekken door zal u dus ook geregeld met opdrachten naar huis toe gaan om nieuwe vaardigheden sneller te laten intergeren en sneller tot het gewenste resultaat te komen.

Afsluiting
Wanneer u tot het gewenste resultaat bent gekomen gaan we, in overleg, de behandeling stoppen of afbouwen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de toekomst om de behaalde resultaten vast te kunnen houden.